Stowarzyszenie dla Silna

Nasze Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie na kwotę 80 tys. 785 zł. w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, organizowanej przez PZU SA, na realizację projektu „Zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych rejonach miejscowości Silno”. Serdecznie dziękujemy… Read More

Najciekawsza Inicjatywa Społeczna

W ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które odbyło sie 13 grudnia 2018r w Urzędzie Marszałkowskim, w Toruniu odbył się konkurs pn.”Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Nasze Stowarzyszenie do konkursu zgłosiłio „Wiślany Festyn Przyrodniczy”. Ciekawą, 5-ciominutową prezentację przygotował… Read More

Kolejny grant dla Stowarzyszenia

Mamy kolejną dobrą informację – nasz projekt na warsztaty „Dokarmiamy nasze ptaki” otrzymał grant w konkursie Małe granty dla zrównoważonego rozwoju. Gratulacje dla  Małgorzaty Grobelniak oraz Reni Moczkowskiej za pomysł, napisanie i złożenie projektu.