Wielkanoc 2016

Naprawdę warto próbować

Jest kolejna dobra wiadomość dla naszego Stowarzyszenia i dla Mieszkańców Silna. Projekt „Poznaj sąsiada” oraz „Ze sportem na ty w Silnie” otrzymały dofinansowanie. Gratulujemy pomysłodawcom i dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kujawsko Pomorski… Read More

Warto próbować

Ostatnio nasze Stowarzyszenie zgłosiło udział w kilku konkursach i jest pierwszy sukces. Otrzymaliśmy 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn: „Zakup sprzętu oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, integrację społeczną i angażowanie mieszkańców do spędzania wolnego… Read More

Budżet obywatelski naszego powiatu

Niedawno Rada Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Mieszkańcy naszego powiatu mogą współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację konkretnych zadań oraz współtworzyć budżet powiatu…. Read More