Kolejny grant dla Stowarzyszenia

Mamy kolejną dobrą informację – nasz projekt na warsztaty „Dokarmiamy nasze ptaki” otrzymał grant w konkursie Małe granty dla zrównoważonego rozwoju.

Gratulacje dla  Małgorzaty Grobelniak oraz Reni Moczkowskiej za pomysł, napisanie i złożenie projektu.