Dąb pomnik przyrody

  1. 950288, 18.728637 Dąb, pomnik przyrody, stojący przy cmentarzu ewangelickim w Silnie. W okresie, gdy jeszcze nie było kościoła w Grabowcu, a jedynie w budynku odległym ok. 700 znajdowała  się sala modlitewna – na tym dębie był zamontowany dzwon kościelny, przeniesiony później do nowego kościoła w Grabowcu,