Najciekawsza Inicjatywa Społeczna

W ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które odbyło sie 13 grudnia 2018r w Urzędzie Marszałkowskim, w Toruniu odbył się konkurs pn.”Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Nasze Stowarzyszenie do konkursu zgłosiłio „Wiślany Festyn Przyrodniczy”. Ciekawą, 5-ciominutową prezentację przygotował Marek Skowroński-pomysłodawca „Wiślanego Festynu Przyrodniczego”. Jak wiemy, tegoroczny festyn odbył się w Silnie, w pięknym miejscu tuż nad brzegiem Wisły i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko naszej wsi. Do konkursu zostało zgłoszone 7 prezentacji z całego powiatu toruńskiego. Naszą prezentację przedstawiły członkinie stowarzyszenia: Ewa Daniel i Renia Moczkowska.
Prezentacja podobała się zebranej publiczności w sali Urzędu Marszałkowskiego, lecz nie zdobyła wystarczającej liczby głosów,aby zająć jednego z trzech nagradzanych miejsc.
Mimo to cieszymy się, że tam byłyśmy…bo usłyszało o naszym Stowarzyszeniu wiele osób z całego powiatu toruńskiego