SP Silno

Uczniowi i nauczyciele SP Silno – przed budynkiem szkoły, ok. 1970 roku.

Scan

Szkoła Podstawowa w Silnie mieściła się początkowo w budynku położonym w środku wsi – obecnie znajduje się tam świetlica. W  latach powojennych szkołę przeniesiono do większego budynku, zaadoptowanego po budynku granicznym zaboru pruskiego (komora celna). Dawna szkoła nazywana była przez mieszkańców przedszkolem, mimo, że nigdy tam przedszkola nie było. W nowym budynku szkoła przetrwała do lat osiemdziesiątych. Po jej likwidacji budynek przeszedł na własność Związku Harcerstwa Polskiego. W 2005 roku został wpisany do rejestru zabytków powiatu toruńskiego pod nr A/903. W latach działania szkoły było też boisko szkolne. Obecnie na jego miejscu stoi barak ZHP. Barak, to może teraz brzmi nieźle,….. ale wygląda tragicznie:(.

Poniżej budynek Związku Harcerstwa Polskiego. Stan z 2015 roku.
zhp
Stan z 2021 roku. Własciciel nieznany
zhp