Konkurs fotograficzny 2023

Konkurs fotograficzny „Nadwiślańskie drzewa” rozstrzygnięty.
Zgodnie z regulaminem konkursu premiowane były zdjęcia ukazujące piękno nadwiślańskich drzew (również krzewów), np. tajemnicze korony drzew, obmyte wodą korzenie, powalone drzewa w korycie rzeki, różnorodność gatunków i kolorów, chmiel wspinający się na drzewa…. itp.

Podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego komisja konkursowa wybrała do nagrody trzy zdjęcia bez podziału na miejsca:Dodatkowo dwa zdjęcia zostały wyróżnione:


Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymali lornetki firmy Nikon. Nagrody ufundowała Gmina Obrowo. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali także książki (albumy) z profesjonalnymi zdjęciami naszego województwa: albumy autorstwa Daniela Pacha (pt. Drzwi do Krajobrazu, Dzikie Kujawsko-Pomorskie) otrzymane dzięki Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uprzejmości Pani Edyty Macieja-Morzuch Dyrektor Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu; albumy fotograficzne (pt. Historia światłem malowana), pozyskane dzięki uprzejmości Pani Marii Wiśniewskiej Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i fundatorom. Nagrodzone zdjęcia pojawią się w kalendarzu naszego Stowarzyszenia