Miejsce pamięci ofiar terroru hitlerowskiego

Miejsce pamięci ofiar terroru hitlerowskiego, znajduje się zaledwie  250 m od dawnej komory celnej, a późniejszej szkoły podstawowej w Silnie. Na tym miejscu spoczywa Paul Hinz, nauczyciel z Silna, zamordowany przez hitlerowców w 1939 roku, są tu ślady innych, nieopisanych mogił.
festyn
Wg ustnych przekazów było to początkowo miejsce pochówku topielców oraz chorych na cholerę (na początku 20 wieku obok komory celnej był  szpital chorych na cholerę).
festyn.
Wycinek z niemieckiej gazety z 1907 r., tytuł nieznany. Na dole podpis w języku niemieckim : Stacja badawcza dot. epidemii cholery k. Silna na granicy niemiecko – rosyjskiej: budynek główny i zakład dezynfekcyjny (ze zbiorów filokartysty Marka Barganowskiego, mieszkańca Silna).
festyn
Na mapie z 1910 roku widać położenie lazaretu, obok tego miejsca.

W Silnie znajduje się także cmentarz ewangelicki, opisany szczegółowo na stronie Lapidaria >>WIECEJ>>

W okresie, gdy jeszcze nie było kościoła w Grabowcu, a jedynie w  odległym ok. 700 budynku znajdowała się sala modlitewna. Na stojącym obok cmentarza  ewangelickiego dębię szypułkowym (pomnik przyrody) był zamontowany dzwon kościelny, przeniesiony później do nowego kościoła w Grabowcu.
festyn.
Gruss aus dem Drewenzwinkel (pozdrowienia z zakola Drwęcy).
Pierwsza dekada XX w., niemożność odczytu danych wydawcy czy fotografa. Górny lewy obrazek przedstawia Betsaal in Schillno czyli sala modlitwy w Silnie (menonicka), ruiny zamku w Złotorii, dom parafialny w Grabowcu, most nad Drwęcą. (obie pocztówki ze zbiorów filokartysty Marka Barganowskiego, mieszkańca Silna).

Zobacz inne punkty na mapie.