Konkurs fotograficzny VIII

Termin nadsyłania zdjęć – do 20 września 2023 roku, do godz 24.00. W konkursie może brać udział każda osoba, która ukończyła 12 lat i nie zajmuje się zawodowo fotografią. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko po jednej fotografii z każdego tematu. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym (smartfonem), a przed wysłaniem należy je zmniejszyć do max. 2MB – optymalny rozmiar to 1600×1200 px., plik .jpg. Prosimy jednak zachować zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.

Na obecnym etapie planowanymi nagrodami lornetki Nikon. Organizatorzy wybiorą szesnaście najlepszych fotografii, a podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego wybrane zdjęcia zostaną ocenione przez przedstawicieli samorządu, zaproszonych przyrodników i wybranych uczestników festynu. Nagrodzone zostaną najlepsze trzy zdjęcia. Festyn jest planowany na 20 września 2023 na godz 14.00. Rozstrzygniecie konkursu ok.16.00. Warunkiem otrzymania nagrody jest poprawne wpisanie danych do kontaktu oraz uczestnictwo w festynie. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału udziela organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w konkursie. Prosimy o zwrócenie uwagi, ze konkurs ma promować przyrodę naszego powiatu. Ważne jest także nadanie krótkiego i trafnego tytułu. Zdjęcia wysłane w inny sposób niż przez formularz kontaktowy – nie będą oceniane.