Sołectwo

Wieś Silno w Krajowym Rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT posiada identyfikator 0847647. Do wsi Silno należny dawna osada Nowy Świat, która posiada swój własny identyfikator 0847653 i w tym samym rejestrze występuje jako „Nowy Świat część wsi Silno”.

W dniu 15 lutego 2015 roku, odbyły się wybory Sołtysa wsi Silno. W głosowaniu tajnym wybrana została ponownie pani Sylwia Lisińska (IV kadencja).

Wybrano także Radę Sołecką w składzie:

  • pani Ewa Daniel
  • pani Małgorzata Grobelniak
  • pani Anna Lewandowska
  • pani Bożena Malanowska
  • pan Jarosław Buławski – przewodniczący Rady

kontakt email do pani Sołtys: NAPISZ