Wiślany Festyn Przyrodniczy

W sobotę 23.09.2023 o g. 14.00 rozpoczęliśmy już VIII. Wiślany Festyn Przyrodniczy na punkcie widokowym w Silnie.
festyn
Tegoroczny Wiślany Festyn Przyrodniczy rozpoczął się rejsem przyrodniczym w górę Wisły, do dawnej komory celnej w Silnie. Podczas rejsu oraz spaceru do komory ornitolodzy – dr Tomasz Brauze oraz dr Jacek Zieliński opowiadali o ptakach występujących w dolinne rzeki, w łęgach nadwiślańskich oraz tych, które udało się nam wypatrzeć. Botanik Mariusz Warachim opowiadał o spotkanych gatunkach drzew, odmianach rodzimych i obcych. Przy komorze celnej czekała na nas Anna Zglińska oraz Szymon Spandowski, którzy w barwny sposób odpowiadali o historii Silna, komorze celnej, wieży sygnalizacyjnej (krzyżolcu), dawnym szpitalu chorych na cholerę oraz wielu innych obiektach.
festyn
Płynąc w drodze powrotnej wypatrywaliśmy  ptaki w korycie rzeki, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa. Cały czas towarzyszył nam rybołów, który jest ptakiem widzianym nie tak często jak np. bielik (bielik też był).
festyn
Rybołów fot. Tomasz Brauze
Nasza wiślana ścieżka historyczno-przyrodnicza jest więc atrakcyjna zarówno z wody, jak i lądem.
Po powrocie łodzi odbył się jeszcze spacer przyrodniczy w okolicy punku widokowego.
W tym roku gościliśmy Nadleśnictwo Dobrzejewice, które przygotowało stoisko edukacyjne z konkursami i nagrodami dla dzieci i dorosłych.
festyn
Stoisko z lalkami motankami przygotowało Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce.
festyn Atrakcje dla dzieci, zabawy i konkursy cały czas zapewniało Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż Nie.
festynByło także stoisko zielarskie, a zapach ziół unosił się nad Wisłą. Na stoisku wikliniarskim, przygotowanym przez Pracownię Koszyczek można było wykonać własnoręcznie coś dla siebie.
festyn
Każdy z uczestników mógł popłynąć łodzią flisacką oraz skosztować kiełbasek z grilla, zjeść kanapkę oraz drożdżówkę. Rozdaliśmy wiele atrakcyjnych materiałów promujących przyrodę naszego powiatu i województwa, pozyskanych dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu WK-P w Toruniu. (szczegóły w poprzednim wpisie) Rozstrzygnięty zastał coroczny konkurs fotograficzny o tematyce nadwiślańskiej – temu wydarzeniu poświęciliśmy osobny wpis.
festyn
Festyn był realizacją zadania publicznego Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Obrowo. Festyn prowadziła Małgorzata Grobelniak prezeska Stowarzyszenia Nasze Silna.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu, Wójtowi Gminy Obrowo, oraz Pani Joannie Zielińskiej, zastępcy Wójta Gminy Obrowo za  pomoc i osobiste zaangażowanie w realizację wydarzenia. Pani Sylwii Lisińskiej, radnej naszej gminy, za pomoc w trakcie festynu. Panu Jarkowi Lisińskiemu za nieocenioną pomoc i organizację ogniska.
Dziękujemy za pomoc Fundacji Wolna Wisła oraz Fundacji Zielone Kujawy. Dziękujemy bardzo za pomoc i wsparcie w organizacji festynu wszystkim wolontariuszom i członkom stowarzyszenia, szczególnie Reni Moczkowskiej.

Wkrótce więcej zdjęć.

Konkurs fotograficzny 2023

Konkurs fotograficzny „Nadwiślańskie drzewa” rozstrzygnięty.
Zgodnie z regulaminem konkursu premiowane były zdjęcia ukazujące piękno nadwiślańskich drzew (również krzewów), np. tajemnicze korony drzew, obmyte wodą korzenie, powalone drzewa w korycie rzeki, różnorodność gatunków i kolorów, chmiel wspinający się na drzewa…. itp.

Podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego komisja konkursowa wybrała do nagrody trzy zdjęcia bez podziału na miejsca:Dodatkowo dwa zdjęcia zostały wyróżnione:


Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymali lornetki firmy Nikon. Nagrody ufundowała Gmina Obrowo. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali także książki (albumy) z profesjonalnymi zdjęciami naszego województwa: albumy autorstwa Daniela Pacha (pt. Drzwi do Krajobrazu, Dzikie Kujawsko-Pomorskie) otrzymane dzięki Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uprzejmości Pani Edyty Macieja-Morzuch Dyrektor Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu; albumy fotograficzne (pt. Historia światłem malowana), pozyskane dzięki uprzejmości Pani Marii Wiśniewskiej Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i fundatorom. Nagrodzone zdjęcia pojawią się w kalendarzu naszego Stowarzyszenia

Wiślany Festyn Przyrodniczy

Zapraszamy na promocję ścieżki historyczno-przyrodniczej.
Ok. godz. 14.00 przy dawnej komorze celnej (późniejszej szkole i harcówce) planowany jest spacer historyczny.
O znaczeniu tego miejsca opowiadać będą dziennikarze zajmujący się historią – pani Anna Zglińska oraz pan Szymon Spandowski. Krótko po 15.00 z miejsca Wiślanego Festynu Przyrodniczego (ul. Widokowa) – rozpocznie się spacer przyrodniczy, poprowadzony przez ornitologów, pana dr Tomasza Brauze i pana dr Jacka Zielińskiego. Do grupy dołączy pan Mariusz Warachim – botanik zajmującego się zawodowo drzewami. Obie grupy będą się przybliżać do siebie …. może uda się spotkać.
festyn

Konkurs fotograficzny 2023


„Dymy nad Wisłą” fot. Magdalena Majewska. Zdjęcie nagrodzone w 2022 roku
Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego promującego przyrodę nadwiślańską powiatu toruńskiego. Termin nadsyłania zdjęć – do 20 września 2023 roku, do godz. 24.00. Tegoroczny konkurs jest kontynuacją cyklu ukazującego piękno przyrody nadwiślańskiej. W konkursach może brać udział każda osoba, która ukończyła 12 lat i nie zajmuje się zawodowo fotografią. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko po jednej fotografii. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym (smartfonem), a przed wysłaniem należy je zmniejszyć do max. 2MB – optymalny rozmiar to 1600×1200 px. Prosimy jednak zachować zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Poniżej temat konkursu oraz formularz kontaktowy do wysyłki zdjęć:

Nagrodami w obecnej edycji konkursu będą lornetki Nikon. Fundusze pozyskane dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Andrzeja Wieczyńskiego Wójta Gminy Obrowo.
Organizatorzy wybiorą szesnaście najlepszych fotografii, a podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego wybrane zdjęcia zostaną ocenione przez przedstawicieli samorządu, zaproszonych przyrodników i wybranych uczestników festynu. Nagrodzone zostaną najlepsze trzy zdjęcia (bez podziału na miejsca). Festyn jest planowany na 23 września 2023 na godz. 14.00 Warunkiem otrzymania nagrody jest poprawne wpisanie danych do kontaktu oraz uczestnictwo w festynie. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału udziela organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w konkursie. Prosimy o zwrócenie uwagi, ze konkurs ma promować przyrodę naszego powiatu. Ważne jest także nadanie krótkiego i trafnego tytułu. Zdjęcia wysłane w inny sposób niż przez formularz kontaktowy – nie będą oceniane.

Zajecia aqua aerobic

festyn

W ramach czwartej edycji konkursu ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów” , współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, stowarzyszenie Nasze Silno ponownie zostało patronem grupy nieformalnej „Sprawni Silnianie”.
Wspólnie będziemy organizować bezpłatne zajecia aqua aerobic na basenie hotelu Copernicus w Toruniu.
Zajęcia będą się odbywały w terminie 01.09.2023 – 27.10.2023 w poniedziałki, środy i piątki.

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 502244481.