Szlachetna Paczka 2020

festyn

Bocian czarny jak „biały kruk”.

Komitet Ochrony Orłów zajmuje się nie tylko ptakami szponiasymi, poniżej apel dotyczący bociana czarnego.

Szanowni Państwo
Polecam lekturę biuletynu: Życie lasów kujawsko-pomorskich, a szczególnie krótki artykuł na stronach 23-24, opowiadający o projekcie badawczym pt. „BocianiMy w Lasach” i dotyczący sytuacji bociana czarnego (Cicinia nigra) na terenie Borów Tucholskich.
festyn
Szanowny Czytelniku istnieje taka możliwość, abyś i Ty przyczynił się do lepszego poznania i udokumentowania biologii kujawsko-pomorskiej populacji bociana czarnego. Wystarczy, że dokładnie opiszesz i zgłosisz wszelkie obserwacje tego gatunku ptaka, dokonane szczególnie w miesiącach kwiecień-lipiec br. na terenie naszego województwa i prześlesz je na adres e-mail: lechorow@o2.pl. To mogą być bardzo cenne informacje.
Serdecznie zachęcam też Państwa do współpracy z Komitetem Ochrony Orłów, który ściśle współdziała z leśnikami w całym kraju, celem właściwej ochrony rzadkich gatunków ptaków wymagających ochrony strefowej. Więcej o projekcie „BocianiMy w Lasach” na stronie: http://bocianimy.pl

Leszek Wasielewski – Komitet Ochrony Orłów.
festyn
Bociany czarne w okolicach Silna

Drewniana krypa

Nadleśnictwo Dobrzejewice zebrało informację o łodzi z Silna m.in. pod katem rodzaju drewna użytego do łodzi klepkowych. W trakcie realizacji projektu „Sileńska krypa” Nadleśnictwo Dobrzejewice pomagało naszemu Stowarzyszeniu w poszukiwaniu właściwego miejsca do ekspozycji łodzi pomorskiej. Tym razem lokalizacja na działce Naszej Gminy okazała się atrakcyjniejsza. Dziękujemy i liczymy na przychylność również w kolejnych projektach.
>> Kliknij na zdjęcie >>
festyn

Sileńska krypa – filmy

Filmy z cyklu „Sileńska Krypa”.
Szkutnia Stoyke

Łódz pomorska

Tradycyjne szkutnictwo ludowe okolic Silna
festyn
Pieśń flisaków
festyn

Sileńska krypa zdjęcia historyczne

W sobotę 28 listopada komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu starych zdjęć. Początkowo zakładaliśmy zbieranie zdjęć wśród mieszkańców Silna przez skanowanie zdjęć przenośnym skanerem. Ze względu na pandemię wybraliśmy trzech laureatów wśród osób, które dostarczyły nam zdjęcia podczas promocji projektu lub w sposób elektroniczny. Niektóre ze zdjęć zostały już wcześnie zamontowane na stronie, użyte do plakatów lub pokazane mieszkańcom bezpośrednio w czasie promocji. Naszym celem nie było wyłonienie konkretnego zdjęcia lecz grupy zdjęć, o wartościach historyczny, dzięki którym możemy poszerzyć wiedzę historyczną o naszym regionie.
Oto lista zwycięzców:
Elżbieta Szczepanie
Janina Gerc
Marek Barganowski
Nagrodami były wydania albumowe książek o tematyce historycznej.
festyn