Dom „KĘPOWEGO” dawnego Rejonu Dróg Wodnych

Dom dawnego Rejonu Dróg Wodnych w Silnie, stojący obok dawnej komory celnej

festyn
To ważne miejsce na mapie szklaku wodnego. Budynek należący do dawnego Rejonu Dróg Wodnych był mieszkaniem i jednocześnie miejscem pracy dla ważnych stanowisk związanych z obsługą szlaku Wisły. Mieszkał tu kępowy, zajmujący się gospodarką nadwiślańskich zadrzewień, funkcja podobna do obecnego leśniczego, lecz dotyczyła opieki łęgów topolowo wierzbowych.
festyn
Wycinanie faszyny wierzbowej, służącej m.in. do budowania i umacniana ostróg rzecznych. Snopy łączono w „materace”, następnie zatapiano nakładając kamienie. Na środkowym zdjęci, u góry, po lewo Alojzy Wilmanowicz kępowy Silna – zdjęcia ze zbiorów rodziny Wilmanowicz.
Druga połowa domu należała do strażnika wodnego, zwanego także ”nurtowym”, który zajmował się Wisła w nurcie, czyli wyznaczanie toru wodnego, pomiarem stanu Wisły, informowaniem o zagrożeniach.

W biskości domu pozostało kamienne umocnienie z betonowymi schodami, wzdłuż których była umieszczona skala poziomu Wisły (wodowskaz).
festyn Przy niższych stanach Wisły poziom odczytywano z dodatkowej skali umieszczonej w korycie rzeki, na betonowej szerokiej ostoi, służącej jednocześnie jako poler do cumowania statków, w rejsach np. z Sandomierza do Gdańska.

Silno 721,5 km – poler służący dawniej do cumowania statków (patrz „pod nogi”).


festyn
Dom, stan obecny.

Zobacz inne punkty na mapie.