Zabudowa wsi

 

We wsi Silno większość chat była drewniana, pokryta dachówką ceramiczną, rzadziej strzechą. Domów z muru pruskiego w zasadzie nie było.

Chata drewniana w Silnie, z charakterystycznymi białymi oknami i opaskami okiennymi oraz  ogródkiem z malwami. Zdjęcie z  ok.1968 roku, krótko po elektryfikacji wsi. Na zdjęciu trzej bracia Skowrońscy, od lewej Jurek, Wiesiek i Marek. W wejściu kolega i sąsiad Romek Strzelecki.

Fot. Gabriel Skowrońskisilno

Poniżej dom dawnego Rejonu Dróg Wodnych (obecnie własność prywatna).
Dach naczółkowy, wole oczka i dachówka karpiówka – to rzadkość w architekturze wsi.

budynek rzgw