Złoty Wiek

„Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”. Zapraszamy na udziału w projekcie. Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich… Read More

Wyniki konkursów

1. Wyniki otwartego Konkursu ofert Powiatu Toruńskiego: Znane są wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe ???? W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 79… Read More