Sferyczne

Wybranych punktów nadwiślańskich Silna i okolic. Wykonane w ramach realizacji zadania publicznego powiatu toruńskiego.

Punkty dostępne również bezpośrednio z Google Maps po wciśnięciu zdjęć sferycznych „Street View”.

Rzeka Drweca

Grabowiec staw przy drodze do Wilczej Kępy

719,8 km

Komora celna, późniejsza szkoła podstawowa w Silnie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków>>więcej>>.

719,8 km

Silno – poler służący dawniej do cumowania statków (patrz „pod nogi”).

721,5 km

Silno -punkt widokowy.

728,2 km

Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii.

728,3 km

Ujście Drwęcy do Wisły.

Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii po oczyszczeniu terenu 1 punkt.

Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii po oczyszczeniu terenu 2 punkt.

Jezioro Rybnik w Silnie 1 punkt.

Jezioro Rybnik w Silnie 2 punkt.

Polana marzeń.

Dąb przemytników.