Stowarzyszenie dla Silna

Nasze Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie na kwotę 80 tys. 785 zł. w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, organizowanej przez PZU SA, na realizację projektu „Zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych rejonach miejscowości Silno”.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców Silna i liczne poparcie w/w inicjatywy poprzez oddanie głosów na stronie internetowej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc.
Szczególne gratulacje dla Małgorzaty Grobelniak, Reni Moczkowskiej oraz Ewy Daniel.
>>Więcej o akcji>>