Konkurs fotograficzny – wyniki

W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Wisła-dzika rzeka” nadesłano rekordową ilość fotografii. Podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego komisja konkursowa wybrała do nagrody trzy zdjęcia bez podziału na miejsca:

↑”Mglisty poranek nad rzeką” fot. Anna Browarczyk

↑”Zachód nad piramidą” fot. Aleksander Grzelak

↑”Śmieć czy ozdoba” fot. Kamila Halapacz
Dodatkowo dwa zdjęcia zostały wyróżnione:

↑”Żywiołowa rzeka Wisła” fot. Elżbieta Osińska

↑”Dzika rzeka Wisła” fot. Marek Rabiasz
Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymali wodoodporne lornetki Olympus, ufundowane przez Gminę Obrowo. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali pakiet niespodzianek przygotowany przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz książki „Przyroda toruńskiego poligonu” – praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Holca – wydanie albumowe z pięknym zdjęciami oraz profesjonalnym opisem zwierząt, bezkręgowców, roślin, grzybów, porostów…..książki przekazane osobiście przez Pana Jerzego Holca. Autorem rozdziału Świat ptaków jest dr Tomasz Brauze. Nagrody wręczała pani Mirosława Kłosińska – Sekretarz Gminy Obrowo oraz Marek Skowroński
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i fundatorom. Nagrodzone zdjęcia pojawią się na kalendarzu naszego Stowarzyszenia