VI Wiślany Festyn Przyrodniczy w Silnie

18 września odbył się już VI Wiślany Festyn Przyrodniczy. Organizacja festyn jest realizacją zadania publicznego Powiatu Toruńskiego, a w tym roku dodatkowo wsparła nas Gmina Obrowo. Podobnie, jak w latach poprzednich mieliśmy do rozdania ciekawe materiały edukacyjne o obszarach chronionych naszego powiatu i województwa otrzymane dzięki uprzejmości RDOŚ w Bydgoszczy oraz materiały dotyczące programy Czyste Powietrze otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu.
Poniżej krótki film przygotowany przez Gminę Obrowo – link poniżej:
Wiślany Festyn Przyrodniczy
Gościliśmy panią Mirosławę Kłosińską – radną Powiatu Toruńskiego i sekretarz Gminy Obrowo, pana Mirosława Nawrotka – radnego Powiatu Toruńskiego, panią Sylwię Lisińską – radną gminy Obrowo oraz panią Magdalena Kolowsa – sołtyskę Silna. Festyn odbył się w Silnie na końcu ulicy Widokowej, nad samym brzegiem Wisły 721,5 km. Imprezę prowadziła prezeska stowarzyszenia Nasze Silno – pani Małgorzata Grobelniak.
festyn
Ważnym punktem naszego programu był spacer ornitologiczny, na którym podobnie jak w zeszłym roku gościliśmy pana dr Tomasza Brauze, pana dr Jacka Zielińskiego z UTP w Bydgoszczy, a w tym roku gościliśmy znanego botanika dr Lucjana Rutkowskiego z UMK.festyn
Kolejną atrakcją były rejsy przyrodnicze z flisakami, w tym roku drewniana, częściowo krytą łodzią, idealną na jesienne pogody.festyn Konkursy z nagrodami, w których każde dziecko mogło otrzymać nagrodę oraz inne atrakcje przygotowało Stowarzyszanie Czyż Nie z Czernikowa oraz Fundacja Barwy Pomocy.
festynByła możliwość własnoręcznego wykonania i zabrania na pamiątkę „motanki” – ludowej lalki dobrych życzeń.festyn.Warsztaty wikliniarskie, prowadziła jak zawsze pani Paurowska – właścicielka Pracowni KOSZYCZEK z Łegu Osieka. Pani Natalia Zacharek, autorka książek, doktorantka opowiedział o zwierzętach w kulturze ludowej, ich etnograficznym wizerunku.
Na stoisku Gminy Obrowo zorganizowano konkursy z nagrodami promujące szczepienia, była także możliwość udziału w spisie powszechnym.festyn.
Odbyło się rozstrzygniecie corocznego konkursu fotograficznego. Temu wydarzeniu poświęcimy osobny wpis.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, członkom stowarzyszenie, wszystkim, którzy pomogli w jego realizacji, szczególnie panu Jarkowi Lisińskiemu.