Budżet Gminny

Niedawno odbyła się sesja Rady naszej gminy, na której zatwierdzono budżet na 2017 rok. Poniżej informacje dotyczące naszego Silna: Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: – budowa kanalizacji w miejscowości Silno w kwocie 225.000zł. Wydatki inwestycyjne: Drogi publiczne wojewódzkie:… Read More