Historia

Wg informacji zwartych w książce  „Gmina Obrowo-przeszłość i teraźniejszość” autorstwa Marka Pawłowskiego – Nazwa miejscowości powstała najprawdopodobniej, od słowa pochodzenia łacińskiego Sila, z przedimkiem la Sila, łac.Silva – znaczy”las„.

Wieś wymieniona była w dokumencie księcia Władysława Opolczyka z 1391 r., który oddał w zastaw Silino i kilka innych wsi leżących na ziemi dobrzyńskiej wielkiemu mistrzowi Konradowi von Wallenrode. Z 1562 r. pochodzi wilkierz, czyli zbiór praw i obowiązków, dla mieszkańców wsi.

Silno. Dawna szkoła (obecnie dom mieszkalny). fot. A.Hermann
Silno. Dawna szkoła (obecnie dom mieszkalny). fot. A.Hermann

Wtedy to osada została zasiedlona osadnikami olenderskimi (menonitami). Miejscowość pierwotnie należała do starostwa bobrownickiego, a od 1662 r. do nowo utworzonego starostwa złotoryjskiego. Do końca XVIII w. kolejni starostowie podpisywali z kolonistami olenderskimi stosowne umowy dzierżawy – emfiteuzy. W XIX w. nastąpiła kolonizacja wsi przez Niemców. Od 1815 do 1920 r. przez wieś przebiegała granica pomiędzy zaborami: pruskim i rosyjskim.

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się dawny budynek pruskiej straży granicznej z XIX w., unikalny wodowskaz z XIX w. pokazujący poziom wody w Wiśle i dwa cmentarze: ewangelicki z XIX w. oraz dla wyłowionych z Wisły topielców. Na cmentarzu znajduje się mogiła zamordowanego przez Niemców w listopadzie 1939 r. miejscowego nauczyciela, Paula Hinza. Poza tym w miejscowości stoi pomnik ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w latach 1939–1945 oraz budynek szkoły z końca XIX w.

informacja z witryny: http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/