Majówka w Osieku

Szczegóły na ulotce.

Spływ kajakowy

Zaprasza Klub Turystów Wodnych Chełmno.

Przegląd twórczości filmowej

Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”

Zaprasza Teatr im. Wiliama Horzycy w Toruniu.

Koncert saksofonowy

Zaprasza OSP Osiek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą.