Sołectwo

Wieś Silno w Krajowym Rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT posiada identyfikator 0847647. Do wsi Silno należny dawna osada Nowy Świat, która posiada swój własny identyfikator 0847653 i w tym samym rejestrze występuje jako „Nowy Świat część wsi Silno”.

W dniu 4 marca 2019 roku, odbyły się wybory Sołtysa wsi Silno. W głosowaniu tajnym wybrana została pani Magdalena Kolowca.

Wybrano także Radę Sołecką w składzie:

  • pani Małgorzata Grobelniak – przewodnicząca Rady
  • pani Maria Bolińska
  • pani Regina Moczkowska
  • pani Ewa Karpiński
  • pani Krystyna Wodzicka