Zmiany na stronie

Od niedawna podsiadamy profil na Facebooku, widoczny po prawej stronie menu. Profil założyła i będzie prowadzić Gosia Grobelniak – zapraszamy do odwiedzania i aktywnego uczestnictwa. Jednocześnie ze strony zniknie „kalendarz wydarzeń”, którego rolę przejmie właśnie FB.

Ścieżki pieszo-rowerowe

Starosta Toruński wraz z Wójtami gminy Obrowo i Czernikowo zapraszają do podpisania Deklaracji Partnerstwa budowy ciągów pieszo rowerowych. Szczegóły na ulotce. Planowane trasy oznaczono linią kropkowaną. Potwierdzenie przybycia można dokonać również wypełniając (do 15 września) poniższy formularz:

Gmina przyjazna rowerzystom 2015

Miło nam poinformować, ze nasza gmina otrzymała wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”, w kategorii Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie od 10 000 do 25 000 mieszkańców. Zgłoszenia do konkursu, jak i wypełnienie wszystkich dokumentów dokonało… Read More