Podatek

 

Informacja dla mieszkańców gminy Obrowo, którzy nie są tu zameldowani.

Jest możliwość wypełnienia odpowiedniego druku – tak, by obok miejsca zameldowania np. w Toruniu wskazać miejsce zamieszkania w gminie Obrowo, a wtedy podatek zostanie przekazany na rzecz naszej gminy. Ta zmiana nie wiąże się z wymianą dokumentów, nie wymaga też zmiany zameldowania. Zgłoszenie swojego miejsca zamieszkania w gminie Obrowo zwiększy wpływy do gminnej kasy, a bogatsza gmina, to radośni, uśmiechnięci i zdrowsi mieszkańcy. Nie ma więc co zwlekać najlepiej zrobić to już teraz. A wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 (TU można pobrać częściowo wypełniony) i zaznaczyć w nim aktualne miejsce zamieszkania. Następnie przy corocznym składaniu formularzy PIT należy wpisywać np. Silno jako miejsce zamieszkania. Wypełniony formularz wysłać pocztą poleconą na adres: Drugi Urząd Skarbowy  87-100 Toruń ul. Mazowiecka 63, lub dostarczyć osobiście. Druk ZAP-3 dotyczy osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Dla prowadzących działalność gospodarczą przygotowano druk (wniosek) CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.