Wiślany Festyn Przyrodniczy

W sobotę 23.09.2023 o g. 14.00 rozpoczęliśmy już VIII. Wiślany Festyn Przyrodniczy na punkcie widokowym w Silnie.
festyn
Tegoroczny Wiślany Festyn Przyrodniczy rozpoczął się rejsem przyrodniczym w górę Wisły, do dawnej komory celnej w Silnie. Podczas rejsu oraz spaceru do komory ornitolodzy – dr Tomasz Brauze oraz dr Jacek Zieliński opowiadali o ptakach występujących w dolinne rzeki, w łęgach nadwiślańskich oraz tych, które udało się nam wypatrzeć. Botanik Mariusz Warachim opowiadał o spotkanych gatunkach drzew, odmianach rodzimych i obcych. Przy komorze celnej czekała na nas Anna Zglińska oraz Szymon Spandowski, którzy w barwny sposób odpowiadali o historii Silna, komorze celnej, wieży sygnalizacyjnej (krzyżolcu), dawnym szpitalu chorych na cholerę oraz wielu innych obiektach.
festyn
Płynąc w drodze powrotnej wypatrywaliśmy  ptaki w korycie rzeki, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa. Cały czas towarzyszył nam rybołów, który jest ptakiem widzianym nie tak często jak np. bielik (bielik też był).
festyn
Rybołów fot. Tomasz Brauze
Nasza wiślana ścieżka historyczno-przyrodnicza jest więc atrakcyjna zarówno z wody, jak i lądem.
Po powrocie łodzi odbył się jeszcze spacer przyrodniczy w okolicy punku widokowego.
W tym roku gościliśmy Nadleśnictwo Dobrzejewice, które przygotowało stoisko edukacyjne z konkursami i nagrodami dla dzieci i dorosłych.
festyn
Stoisko z lalkami motankami przygotowało Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce.
festyn Atrakcje dla dzieci, zabawy i konkursy cały czas zapewniało Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż Nie.
festynByło także stoisko zielarskie, a zapach ziół unosił się nad Wisłą. Na stoisku wikliniarskim, przygotowanym przez Pracownię Koszyczek można było wykonać własnoręcznie coś dla siebie.
festyn
Każdy z uczestników mógł popłynąć łodzią flisacką oraz skosztować kiełbasek z grilla, zjeść kanapkę oraz drożdżówkę. Rozdaliśmy wiele atrakcyjnych materiałów promujących przyrodę naszego powiatu i województwa, pozyskanych dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu WK-P w Toruniu. (szczegóły w poprzednim wpisie) Rozstrzygnięty zastał coroczny konkurs fotograficzny o tematyce nadwiślańskiej – temu wydarzeniu poświęciliśmy osobny wpis.
festyn
Festyn był realizacją zadania publicznego Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Obrowo. Festyn prowadziła Małgorzata Grobelniak prezeska Stowarzyszenia Nasze Silna.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu, Wójtowi Gminy Obrowo, oraz Pani Joannie Zielińskiej, zastępcy Wójta Gminy Obrowo za  pomoc i osobiste zaangażowanie w realizację wydarzenia. Pani Sylwii Lisińskiej, radnej naszej gminy, za pomoc w trakcie festynu. Panu Jarkowi Lisińskiemu za nieocenioną pomoc i organizację ogniska.
Dziękujemy za pomoc Fundacji Wolna Wisła oraz Fundacji Zielone Kujawy. Dziękujemy bardzo za pomoc i wsparcie w organizacji festynu wszystkim wolontariuszom i członkom stowarzyszenia, szczególnie Reni Moczkowskiej.

Wkrótce więcej zdjęć.