Szkolenia komputerowe z użyciem dronów

Szkolenie dot. „Systemów Geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych” w 100% dofinansowanych ze środków unijnych. Szkolenie dla osób, które: • ukończyły 25 lat i mają maksymalnie średnie wykształcenie, • ukończyły 50 lat nie zależnie od wykształcenia,… Read More