Stowarzyszenie dla Silna

Nasze Stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie na kwotę 80 tys. 785 zł. w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, organizowanej przez PZU SA, na realizację projektu „Zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych rejonach miejscowości Silno”.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców Silna i liczne poparcie w/w inicjatywy poprzez oddanie głosów na stronie internetowej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc.
Szczególne gratulacje dla Małgorzaty Grobelniak, Reni Moczkowskiej oraz Ewy Daniel.
>>Więcej o akcji>>

Najciekawsza Inicjatywa Społeczna

W ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które odbyło sie 13 grudnia 2018r w Urzędzie Marszałkowskim, w Toruniu odbył się konkurs pn.”Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Nasze Stowarzyszenie do konkursu zgłosiłio „Wiślany Festyn Przyrodniczy”. Ciekawą, 5-ciominutową prezentację przygotował Marek Skowroński-pomysłodawca „Wiślanego Festynu Przyrodniczego”. Jak wiemy, tegoroczny festyn odbył się w Silnie, w pięknym miejscu tuż nad brzegiem Wisły i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko naszej wsi. Do konkursu zostało zgłoszone 7 prezentacji z całego powiatu toruńskiego. Naszą prezentację przedstawiły członkinie stowarzyszenia: Ewa Daniel i Renia Moczkowska.
Prezentacja podobała się zebranej publiczności w sali Urzędu Marszałkowskiego, lecz nie zdobyła wystarczającej liczby głosów,aby zająć jednego z trzech nagradzanych miejsc.
Mimo to cieszymy się, że tam byłyśmy…bo usłyszało o naszym Stowarzyszeniu wiele osób z całego powiatu toruńskiego

Kolejny grant dla Stowarzyszenia

Mamy kolejną dobrą informację – nasz projekt na warsztaty „Dokarmiamy nasze ptaki” otrzymał grant w konkursie Małe granty dla zrównoważonego rozwoju.

Gratulacje dla  Małgorzaty Grobelniak oraz Reni Moczkowskiej za pomysł, napisanie i złożenie projektu.

Turniej tenisa

W ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” finansowanego ze środków UG Obrowo 11.11.2018 o g.14.00 w świetlicy wiejskiej w Silnie odbył się turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Niepodległości. Mimo wielu innych atrakcji z okazji Dnia Niepodległości udało się nam zebrać grupę chętnych zawodników.
Po godzinnym turnieju wyłoniliśmy zwycięzców:
I. miejsce – Jakub Budzyń – lat 12 II. miejsce – Kamil Kordowski III. miejsce – Marek Statkiewicz IV. miejsce – Stanisław Berganowski – lat 14 V. miejsce – Borys Kurledna – lat 10 VI. miejsce – Wojciech Lisiński VII. miejsce – Waldemar Szydłowki
Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest Małgorzata Grobelniak.
Kolejny turniej już 24.11.2018 Zapraszamy!
rower
rower
rower

Grant dla Stowarzyszenia

Otrzymaliśmy właśnie informacje o przyznaniu nam grantu w wyskości 5000,00 zł, w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.
rower Tytuł zwycięskiego projektu – „Razem do wód – Integracja poprzez sport i rekreację mieszkańców Silna”.

Bedzie zatem możliwośc kontynuacji wcześniejszego projektu zajęć z aqua aerobicu.

Wygrana w konkursie, to wspólna zasługa Małgorzaty Grobelniak oraz Reni Moczkowskiej, które razem opracowały, przygotowały i wysłały dokumentaję do konkursu. Gratulacje!!! Podziekowania za pracowitość i wytrwałość przy pisaniu i składaniu projektów – tym bardziej, że to nie pierwszszy sukces. Tu lista – poz. 160.