Konkurs fotograficzny 2023


„Dymy nad Wisłą” fot. Magdalena Majewska. Zdjęcie nagrodzone w 2022 roku
Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego promującego przyrodę nadwiślańską powiatu toruńskiego. Termin nadsyłania zdjęć – do 20 września 2023 roku, do godz. 24.00. Tegoroczny konkurs jest kontynuacją cyklu ukazującego piękno przyrody nadwiślańskiej. W konkursach może brać udział każda osoba, która ukończyła 12 lat i nie zajmuje się zawodowo fotografią. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko po jednej fotografii. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym (smartfonem), a przed wysłaniem należy je zmniejszyć do max. 2MB – optymalny rozmiar to 1600×1200 px. Prosimy jednak zachować zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Poniżej temat konkursu oraz formularz kontaktowy do wysyłki zdjęć:

Nagrodami w obecnej edycji konkursu będą lornetki Nikon. Fundusze pozyskane dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Andrzeja Wieczyńskiego Wójta Gminy Obrowo.
Organizatorzy wybiorą szesnaście najlepszych fotografii, a podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego wybrane zdjęcia zostaną ocenione przez przedstawicieli samorządu, zaproszonych przyrodników i wybranych uczestników festynu. Nagrodzone zostaną najlepsze trzy zdjęcia (bez podziału na miejsca). Festyn jest planowany na 23 września 2023 na godz. 14.00 Warunkiem otrzymania nagrody jest poprawne wpisanie danych do kontaktu oraz uczestnictwo w festynie. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału udziela organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w konkursie. Prosimy o zwrócenie uwagi, ze konkurs ma promować przyrodę naszego powiatu. Ważne jest także nadanie krótkiego i trafnego tytułu. Zdjęcia wysłane w inny sposób niż przez formularz kontaktowy – nie będą oceniane.

Zajecia aqua aerobic

festyn

W ramach czwartej edycji konkursu ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów” , współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, stowarzyszenie Nasze Silno ponownie zostało patronem grupy nieformalnej „Sprawni Silnianie”.
Wspólnie będziemy organizować bezpłatne zajecia aqua aerobic na basenie hotelu Copernicus w Toruniu.
Zajęcia będą się odbywały w terminie 01.09.2023 – 27.10.2023 w poniedziałki, środy i piątki.

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 502244481.

Spektakl dla dzieci w Silnie

festyn
Stowarzyszenie Nasze Silno zaprasza wszystkie dzieci
w wieku 0-8 lat na spektakl „Pisklak poznaje wieś”.
Teatr Magmowcy wystąpi już w najbliższą niedzielę 18.06.2023
o g. 11.00 na boisku w Silnie.
Po przedstawieniu przewidziano animacje i konkursy z nagrodami.
ZAPRASZAMY
Projekt w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury oraz sztuki powiatu Toruńskiego.

Festyn Rodzinny

festyn

Wiślana ścieżka historyczno-przyrodnicza

W niedzielę 21.05.2023 ok. g. 14.00 na punkcie widokowym nad Wisłą w Silnie odbędzie się oficjalne otwarcie oraz prezentacja „Wiślanej ścieżki historyczno-przyrodniczej”.

Wcześniej ok. 13.30 w okolice komory celnej dopłyną łodzie z uczestnikami jednej z wiślanych inicjatyw społecznych. Pokażemy zachowane ślady historii naszego Silna. Spacer i prezentację poszczególnych punktów naszej ścieżki  poprowadzi Marek Skowroński.

Następnie łódź z uczestnikami popłynie do punktu widokowego w Silnie, tam po oficjalnym otwarciu ścieżki będzie spacer przyrodniczy/historyczny poprowadzi go ornitolog dr Tomasz Brauze oraz Marek Skowroński.

Projekt jest realizowany dzięki Fundacji Wolna Wisła, w ramach realizacji Wiślanej Inicjatywy Społecznej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG utworzyliśmy w Silnie „Wiślaną ścieżkę historyczno-przyrodniczą”.

Dzięki realizacji w/w projektu udało się stworzyć nową atrakcję turystyczną w Silnie która mamy nadzieję pomoże odnaleźć naszym mieszkańcom lokalną tożsamość a turystom poznać tajemnice Silna.

 Poniżej mapa oraz więcej informacji o poszczególnych punktach historycznych.

  1. Komora celna na Wiśle w Silnie (720 km)
  2. Dom kępowego (720 km)
  3. Maszt sygnalizacyjny (krzyżulec) (720 km)
  4. Miejsce pamięci ofiar terroru hitlerowskiego  (720 km)
  5. Szkutnia Ernesta Stoyke  (719 km)
  6. Sileńska krypa (721 km)

Jesteś na terenie obszaru Natura 2000 „Nieszawska Dolina Wisły”. Spacerując, spróbuj rozpoznać drzewa i rośliny, wyszukuj ptaków wśród drzew, na piaszczystych łachach w korycie rzeki oraz na polach uprawnych. Koniecznie wczytaj  kody QR,  dowiedz się jakie ptaki możesz spotkać w dolinie Wisły>>STRONA PRZYRODNICZA>>.

Poniżej Silno dawnych lat:

festyn
Gruss aus Schillno – Gasthaus Schmidt (pozdrowienia z Silna – gospoda Schimdt).Pierwsza dekada XX w., wydawca: T. Melnicki, Thorn.
festyn
Gruss aus Schillno (pozdrowienia z Silna). Pierwsza dekada XX w., fotograf: Wilhelm Klemp, Thorn..
Obie pocztówki pochodzą ze zbiorów filokartysty Marka Barganowskiego, mieszkańca Silna.