I. Turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego

Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych i dzieci z gminy Obrowo na I. Turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego.
Miejsce: świetlica wiejska w Silnie
Data: 24.08.2019
Godzina: 14.00
Termin zgłoszeń: 23.08.2019
@: poczta@naszesilno.org
fb: stowarzyszenie Nasze Silno

Turniej organizowany w ramach konkursu na realizację zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”