Konkurs fotograficzny 2022


Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego promującego przyrodę nadwiślańską powiatu toruńskiego. Termin nadsyłania zdjęć – do 15 września 2022 roku, do godz. 24.00. Tegoroczny konkurs jest kontynuacją tematu z poprzedniego roku, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W konkursach może brać udział każda osoba, która ukończyła 12 lat i nie zajmuje się zawodowo fotografią. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko po jednej fotografii. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym (smartfonem), a przed wysłaniem należy je zmniejszyć do max. 2MB – optymalny rozmiar to 1600×1200 px. Prosimy jednak zachować zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Poniżej temat konkursu oraz formularz kontaktowy do wysyłki zdjęć:

Nagrodami w obecnej edycji konkursu będą plecaki – trwałe lekkie i nieprzemakalne, przydatne zarówno do sprzętu fotograficznego, jak również do codziennego użytku. Fundusze pozyskane dzięki osobistemu zaangażowaniu pan Andrzeja Wieczyńskiego Wójta Gminy Obrowo.
Organizatorzy wybiorą szesnaście najlepszych fotografii, a podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego wybrane zdjęcia zostaną ocenione przez przedstawicieli samorządu, zaproszonych przyrodników i wybranych uczestników festynu. Nagrodzone zostaną najlepsze trzy zdjęcia (bez podziału na miejsca). Festyn jest planowany na 17 września 2022 na godz. 14.00 Warunkiem otrzymania nagrody jest poprawne wpisanie danych do kontaktu oraz uczestnictwo w festynie. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału udziela organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w konkursie. Prosimy o zwrócenie uwagi, ze konkurs ma promować przyrodę naszego powiatu. Ważne jest także nadanie krótkiego i trafnego tytułu. Zdjęcia wysłane w inny sposób niż przez formularz kontaktowy – nie będą oceniane.
fot. Aleksander Grzelak „Zachód nad piramidą”.

Złoty Wiek

„Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.
Zapraszamy na udziału w projekcie.

Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze 17 ofert spośród 199 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wniosków.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.
Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.
Zajęcia odbywają się na basenie AQUA TORUŃ w ul. Bażyński 9 w Toruniu
aqua fitness: poniedziałki i środy 17.30
aqua bike (rowery wodne) – poniedziałki i środy 19.25
aqua fitness w pasach wypornościowych:
poniedziałki 18.00 i soboty 9.00
Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów i seniorki na bezpłatne zajęcia w maju i czerwcu 2022.
Obowiązują zapisy telefoniczne: 502-244-481

Wyniki konkursów

1. Wyniki otwartego Konkursu ofert Powiatu Toruńskiego:

Znane są wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe ????
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 79 ofert, 10 z nich – z uwagi na błędy formalne – nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowanych zostanie 55 zadań ????
Dziękujemy za docenienie naszych projektów z zakresu kultury i sztuki >>więcej>> oraz edukacji ekologicznej >>więcej>> przez Komisję Konkursową.
O szczegółach organizowanych wydarzeń będziemy informowali na bieżąco.

2. Konkurs grantowy Złoty Wiek – Stowarzyszenie Nasze Silno patronem Grupy Nieformalnej Silni Seniorzy z Silna.

Miło nam poinformować, że jako patron grupy nieformalnej otrzymaliśmy grant na realizację projektu „Silni seniorzy z Silna” w ramach II edycji konkursu pn. „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.
festyn

Aktywni i zdrowi

festyn
Zachęcamy do głosowania na nasz projekt „Aktywni i zdrowi” – cykl zajęć zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach V. Edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosujemy wysyłając bezpłatny SMS. Przypominamy, iż głosować mogą wszyscy mieszkańcy powiatu toruńskiego, bez ograniczeń wiekowych, w tym dzieci i młodzież. Głosowanie jest bezpłatne i bezpieczne. Więcej po kliknięciu na plakat oraz poniżej plakatu.
festyn
2021 – V. Edycja Budżetu Obywatelskiego
Pula gminna: gmina Obrowo
Projekt „Aktywni i zdrowi” – cykl zajęć zajęć sportowo-profilaktycznych
Organizacja zajęć sportowo-profilaktycznych (aerobik, stretching, nordic walking, profilaktyka bólów kręgosłupa i pleców) dla mieszkańców gminy Obrowo od 16. roku życia oraz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rytmiki dla dzieci w wieku 4-6 lat.

GŁOSOWANIE : Głosowanie – Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego (budzet-obywatelski.org)

Termin głosowania: Od 19.11.2021 do 13.12.2021

Głosować może każdy mieszkaniec Powiatu Toruńskiego.
Każda uprawniona osoba może oddać jeden głos na zgłoszone zadanie z puli powiatowej oraz jeden głos na zadanie z puli lokalnej w której mieszka.
Zagłosować można tylko jeden raz.
Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz nazwę gminy w której mieszkasz, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.
W celu weryfikacji oddania głosu w formie elektronicznej na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
Jeden numer telefonu mogą wykorzystać tylko dwie osoby
LICZYMY NA WASZE WSPARCIE ABY RAZEM REALIZOWAĆ CIEKAWE POMYSŁY W SILNIE>

Konkurs fotograficzny – wyniki

W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Wisła-dzika rzeka” nadesłano rekordową ilość fotografii. Podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego komisja konkursowa wybrała do nagrody trzy zdjęcia bez podziału na miejsca:

↑”Mglisty poranek nad rzeką” fot. Anna Browarczyk

↑”Zachód nad piramidą” fot. Aleksander Grzelak

↑”Śmieć czy ozdoba” fot. Kamila Halapacz
Dodatkowo dwa zdjęcia zostały wyróżnione:

↑”Żywiołowa rzeka Wisła” fot. Elżbieta Osińska

↑”Dzika rzeka Wisła” fot. Marek Rabiasz
Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymali wodoodporne lornetki Olympus, ufundowane przez Gminę Obrowo. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali pakiet niespodzianek przygotowany przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz książki „Przyroda toruńskiego poligonu” – praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Holca – wydanie albumowe z pięknym zdjęciami oraz profesjonalnym opisem zwierząt, bezkręgowców, roślin, grzybów, porostów…..książki przekazane osobiście przez Pana Jerzego Holca. Autorem rozdziału Świat ptaków jest dr Tomasz Brauze. Nagrody wręczała pani Mirosława Kłosińska – Sekretarz Gminy Obrowo oraz Marek Skowroński
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i fundatorom. Nagrodzone zdjęcia pojawią się na kalendarzu naszego Stowarzyszenia