Konkurs fotograficzny 2022

Konkurs fotograficzny „Wisła-dzika rzeka” rozstrzygnięty.

Podczas Wiślanego Festynu Przyrodniczego komisja konkursowa wybrała do nagrody trzy zdjęcia bez podziału na miejsca:

↑”Dymy nad Wisłą” fot. Magdalena Majewska

↑”Magia poranka” fot. Tomasz Wesołowski

↑”Żywa Martwa Wisła” fot. Krzysztof Majewski
Dodatkowo dwa zdjęcia zostały wyróżnione:

↑”Kamienne puzle” fot. Kamila Halapacz

↑”refleksy” fot. Dariusz Chrobak
Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymali plecaki na sprzęt fotograficzny, mającą także wieli innych praktycznych zastosowań. Plecaki ufundowała Gmina Obrowo. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali pakiet niespodzianek przygotowany przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz publikację „Sileńska Krypa”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i fundatorom. Nagrodzone zdjęcia pojawią się na kalendarzu naszego Stowarzyszenia