Wyniki konkursów

1. Wyniki otwartego Konkursu ofert Powiatu Toruńskiego:

Znane są wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe ????
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 79 ofert, 10 z nich – z uwagi na błędy formalne – nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowanych zostanie 55 zadań ????
Dziękujemy za docenienie naszych projektów z zakresu kultury i sztuki >>więcej>> oraz edukacji ekologicznej >>więcej>> przez Komisję Konkursową.
O szczegółach organizowanych wydarzeń będziemy informowali na bieżąco.

2. Konkurs grantowy Złoty Wiek – Stowarzyszenie Nasze Silno patronem Grupy Nieformalnej Silni Seniorzy z Silna.

Miło nam poinformować, że jako patron grupy nieformalnej otrzymaliśmy grant na realizację projektu „Silni seniorzy z Silna” w ramach II edycji konkursu pn. „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.
festyn