Bocian czarny jak „biały kruk”.

Komitet Ochrony Orłów zajmuje się nie tylko ptakami szponiasymi, poniżej apel dotyczący bociana czarnego.

Szanowni Państwo
Polecam lekturę biuletynu: Życie lasów kujawsko-pomorskich, a szczególnie krótki artykuł na stronach 23-24, opowiadający o projekcie badawczym pt. „BocianiMy w Lasach” i dotyczący sytuacji bociana czarnego (Cicinia nigra) na terenie Borów Tucholskich.
festyn
Szanowny Czytelniku istnieje taka możliwość, abyś i Ty przyczynił się do lepszego poznania i udokumentowania biologii kujawsko-pomorskiej populacji bociana czarnego. Wystarczy, że dokładnie opiszesz i zgłosisz wszelkie obserwacje tego gatunku ptaka, dokonane szczególnie w miesiącach kwiecień-lipiec br. na terenie naszego województwa i prześlesz je na adres e-mail: lechorow@o2.pl. To mogą być bardzo cenne informacje.
Serdecznie zachęcam też Państwa do współpracy z Komitetem Ochrony Orłów, który ściśle współdziała z leśnikami w całym kraju, celem właściwej ochrony rzadkich gatunków ptaków wymagających ochrony strefowej. Więcej o projekcie „BocianiMy w Lasach” na stronie: http://bocianimy.pl

Leszek Wasielewski – Komitet Ochrony Orłów.
festyn
Bociany czarne w okolicach Silna