Turniej tenisa

W ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” finansowanego ze środków UG Obrowo 11.11.2018 o g.14.00 w świetlicy wiejskiej w Silnie odbył się turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Niepodległości. Mimo wielu innych atrakcji z okazji Dnia Niepodległości udało się nam zebrać grupę chętnych zawodników.
Po godzinnym turnieju wyłoniliśmy zwycięzców:
I. miejsce – Jakub Budzyń – lat 12 II. miejsce – Kamil Kordowski III. miejsce – Marek Statkiewicz IV. miejsce – Stanisław Berganowski – lat 14 V. miejsce – Borys Kurledna – lat 10 VI. miejsce – Wojciech Lisiński VII. miejsce – Waldemar Szydłowki
Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest Małgorzata Grobelniak.
Kolejny turniej już 24.11.2018 Zapraszamy!
rower
rower
rower