Ścieżki pieszo-rowerowe

Starosta Toruński wraz z Wójtami gminy Obrowo i Czernikowo zapraszają do podpisania Deklaracji Partnerstwa budowy ciągów pieszo rowerowych.

Szczegóły na ulotce.

Planowane trasy oznaczono linią kropkowaną.
Potwierdzenie przybycia można dokonać również wypełniając (do 15 września) poniższy formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr zdjęcia, którego dotyczy wiadomość

Treść wiadomości