Sileńska krypa zdjęcia historyczne

W sobotę 28 listopada komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu starych zdjęć. Początkowo zakładaliśmy zbieranie zdjęć wśród mieszkańców Silna przez skanowanie zdjęć przenośnym skanerem. Ze względu na pandemię wybraliśmy trzech laureatów wśród osób, które dostarczyły nam zdjęcia podczas promocji projektu lub w sposób elektroniczny. Niektóre ze zdjęć zostały już wcześnie zamontowane na stronie, użyte do plakatów lub pokazane mieszkańcom bezpośrednio w czasie promocji. Naszym celem nie było wyłonienie konkretnego zdjęcia lecz grupy zdjęć, o wartościach historyczny, dzięki którym możemy poszerzyć wiedzę historyczną o naszym regionie.
Oto lista zwycięzców:
Elżbieta Szczepanie
Janina Gerc
Marek Barganowski
Nagrodami były wydania albumowe książek o tematyce historycznej.
festyn