Światło To Moc

W ramach akcji prewencyjnej „POMOC TO MOC” organizowanej przez PZU SA i PZU Życie SA, w celu realizowania działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, zgłosiliśmy kolejny wniosek pn „Światło To Moc”, mający na celu zakup i montaż 8 lamp solarnych oraz radarowego wyświetlacza prędkości. W ten sposób chcemy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Silna oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego na trasie Obrowo-Toruń, przejeżdżających drogą DW654. Lampy zostaną zamontowane w nieoświetlonych rejonach Silna, a radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze DW654, na której kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. W jej pobliżu rozwijają się takie miejscowości jak Silno, Złotoria, Dzikowo, Osiek i Stajęczynki.
Zachęcamy do głosowania każdego dnia na naszą inicjatywę pod adresem:

https://pomoctomoc.pzu.pl/inicjatywy/szczegoly/swiatlo-to-moc

Dziękujemy za wsparcie i Państwa głosy.