Realizacja zadania publicznego

Nasze Stowarzyszenie będzie realizować zadanie publiczne z dziedziny sportu. Nasz projekt „Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów Nordic Walking dla mieszkańców gminy Obrowo” otrzymał dotację w kwocie 2300.00 zł.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Małgorzata Grobelniak.
Początek już w maju.