Szkolenia komputerowe z użyciem dronów

Szkolenie dot. „Systemów Geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych” w 100% dofinansowanych ze środków unijnych.
Szkolenie dla osób, które:
• ukończyły 25 lat i mają maksymalnie średnie wykształcenie,
• ukończyły 50 lat nie zależnie od wykształcenia,
• mają ukończone 25 lat i są osobami niepełnosprawnymi,
do wzięcia udziału w szkoleniu komputerowym z wykorzystaniem drona do pozyskiwania danych przestrzennych.

Więcej informacji pod numerami telefonu 56 678 60 22 wew. 153, 605 -609- 168 lub osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy w Obrowie, pokój nr 11 lub 35.