Grant dla Stowarzyszenia

Otrzymaliśmy właśnie informacje o przyznaniu nam grantu w wyskości 5000,00 zł, w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.
rower Tytuł zwycięskiego projektu – „Razem do wód – Integracja poprzez sport i rekreację mieszkańców Silna”.

Bedzie zatem możliwośc kontynuacji wcześniejszego projektu zajęć z aqua aerobicu.

Wygrana w konkursie, to wspólna zasługa Małgorzaty Grobelniak oraz Reni Moczkowskiej, które razem opracowały, przygotowały i wysłały dokumentaję do konkursu. Gratulacje!!! Podziekowania za pracowitość i wytrwałość przy pisaniu i składaniu projektów – tym bardziej, że to nie pierwszszy sukces. Tu lista – poz. 160.