Adres pocztowy

W naszej miejscowości trwają przygotowania do wprowadzenia nazw ulic. Sprawę prowadzi Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką. W trakcie niedawnego spotkania zastanawialiśmy się także nad poprawnym adresem pocztowym naszej miejscowości. Po zasięgnięciu informacji w USC Obrowo, oraz Centrali Poczty Polskiej S.A. w Warszawie, która ustala adresy nadawcze….. okazało się, że jedyny możliwy adres dla naszej miejscowości to np. Jan Nowak, 87-125 Silno nr 5 lub jeżeli system wymaga wpisu ulicy: Jan Nowak, Silno 5, 87-125 Silno. Po wprowadzeniu ulic sprawa będzie jeszcze prostsza i przykładowy adres będzie wyglądał tak:

Jan Nowak ul. Słoneczna 5, 87-125 Silno.

W żadnym z możliwych adresów nie wpisujemy Osieka, nawet jako poczty, gdyż zgodnie z Regulaminem świadczenia usług powszechnych § 6, ust 3. pkt 3 wpisujemy „właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka”. To zamyka temat, a Osiekowi dziękujemy:). Ta zasada dotyczy także każdej innej miejscowości należącej do dawnej poczty w Osieku.