Grant dla Stowarzyszenia

Otrzymaliśmy właśnie informacje o przyznaniu nam grantu w wyskości 5000,00 zł, w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”. Tytuł zwycięskiego projektu – „Razem do wód – Integracja poprzez sport i rekreację mieszkańców… Read More