Ścieżki pieszo-rowerowe

Starosta Toruński wraz z Wójtami gminy Obrowo i Czernikowo zapraszają do podpisania Deklaracji Partnerstwa budowy ciągów pieszo rowerowych. Szczegóły na ulotce. Planowane trasy oznaczono linią kropkowaną. Potwierdzenie przybycia można dokonać również wypełniając (do 15 września) poniższy formularz: